Wizyta Kontrolna z wizualną analizą skóry urządzeniem Observ® 520x

Dotyczy Klientów, którzy są w trakcie prowadzonej terapii w Gabinecie.

Na wizycie kontrolnej omawiamy oraz planujemy dalsze działania w Gabinecie, pielęgnację domową, wykonywane są także zdjęcia kontrolne w urządzeniu do analizy skóry Observ®520x.

Wizyta kontrolna ma na celu uaktualnić wszystkie zalecenia związane z pielęgnacją domową, zabiegami w gabinecie oraz suplementacją.